Zaman Damgası

Zaman Damgası bir verinin belirli bir tarihte ve belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlar.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre ise Zaman Damgası; Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği ve alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.


Online Zaman Damgası Başvuru Formu

Zaman Damgası Satın Almak ve Anında Kullanmak için Online Zaman Damgası Başvuru Formunu doldurmanız yeterlidir.
  • Bilgi ve Destek için 0312 242 01 11 Dahili 114 - 0506 114 23 08

Zaman Damgası Kullanım Alanları

Bir dosya transferinde, para transferinde, başvurularda,sözleşme yapılması vs. durumlarda tarih ve saat kanıtlama ihtiyacı duyulduğunda kullanılmalıdır. Özellikle de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarında. Bunun yanı sıra yeni bir fikir, tasarım, formül vb. mülki ve fikri kullanım hakkı elde edilmek istenilen her türlü elektronik veri için de zaman damgası kullanılmalıdır.

ÜST